Bättre hälsa med träning och motion

Det är väl ingen som är ovetandes om att träning och motion ger hälsofördelar, förutsatt att aktiviteten är regelbunden och att den verkar överbelastande för kroppen. Det räcker ju med en veckas stillasittande för att man ska känna att konditionen har försämrats. Men, det är förmodligen inte så många som vet exakt hur kroppen påverkas av träning och motion. Här är svart på vitt!

För det första förbättras konditionen vid regelbunden träning och motion. Kondition är ett lite luddigt begrepp så vi benar ut saken lite. När du tränar tvingas hjärtat att pumpa ut större volymer blod till kroppens alla kapillärer. Hjärtat är en muskel. Precis som alla andra muskler stärks hjärtat när det tränas. Ju starkare hjärtat blir desto mer blod kan det pumpa ut. Ju snabbare blodet strömmar genom kroppen desto mer syre kan de röda blodkropparna i blodet transportera till cellerna. Kort sagt: syreupptagningsförmågan ökar.

För det andra sover du bättre om du tränar regelbundet. Vi människor behöver mycket sömn. Dessutom bör sömnen vara av god kvalitet. Om vi får för lite kvalitetssömn sjunker både den fysiska och psykiska prestationsförmågan mycket snabbt. Genom träning minskar eventuella rubbningar i utsöndringen av olika hormoner, bland annat sömnhormonet melatonin. Träningen gör helt enkelt att melatonin utsöndras vid rätt tillfälle. Dessutom är det givetvis så att träningen gör att du blir trött och avslappnad, vilket gör att du får lättare att somna och sover djupare.

För det tredje stärks musklerna, skelettet, lederna och senorna i kroppen vid motion och träning. Det krävs inga större mängder träning för att kroppen ska stärkas. Även minimidosen av träning, det vill säga en 30-minuters promenad tre gånger i veckan, ger goda resultat. Ju större träningsmängd desto större effekter på hälsan. Det gäller dock att lyssna på kroppen. Alltför hård träning under alltför lång tid kan göra att kroppen försvagas i stället för att stärkas.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.