Hem och bostad

Till produktlistan >>

Köp produkter inom Hem och bostad

Bekämpning av mullvad

Här lär du dig mer om olika tekniker för bekämpning av mullvadar. Det är nämligen inte ofta som mullvaden upplevs i positiv mening. De gånger man märker av mullvadar är oftast när man har påhälsning av dem i trädgården och de har grävt upp och ned på allt. För att råda bot på problem med mullvadar behöver man då sätta sig in i ämnet för att lära sig hur man blir av med mullvaden. Vill du lära dig mer om mullvaden som djur kan du här läsa om mer mullvadar.

Om mullvaden

Det är en artikel om mullvaden, ett litet speciellt djur som lever under marken. Mullvaden är ett däggdjur och föredrar jord som är fuktig och inte så kompakt. Det är lätt att lokalisera vart mullvaden lever pga att de gräver upp små jordkullar här och var. Den gräver gångar på ett djup runt 0,2m och kastar upp jord ovanför marken. Under vintern behöver dock mullvaden söka sig djupare för att undvika frosten eftersom den inte går i dvala. Vetskapen om att det finns mycket mullvadar i området gör att marken känns som att den hänger i luften, vilket inte riktigt behöver vara sant.

Mullvaden äter sådant som den hittar i jorden. Till största del består födan av maskar, men även insekter, sniglar och mindre kräldjur fungerar bra som föda. Den lever helt solo i sina gångsystem under jorden. När det är dags för förökning letar mullvaden upp en partner genom sitt gångsystem. En gång om året på vårkanten föder mullvaden upp en kull mellan 2 till 7 mullvadsungar. Mullvadar är ofta väldigt aggressiva och kämpar med varandra, jaktområdet en mullvad kan täcka än sträcker sig upp till ca 900 kvadratmeter.

Mullvadens kännetecken

Mullvadsdjuret är väldigt litet och väger runt 100g. Storleken ligger på ca 15cm med en liten svans på ett par cm. Mullvaden har en rund och avlång kropp, nosen är spetsig. Färgen på pälsen är av det mörkare slaget. Fötterna är nästan skovelliknande och har 5st fingrar. Mullvadens starkaste känselorgan är nosen, ögonen är väldigt små och ytteröron existerar inte (även om den hör bra). En mullvad lever upp till 5 år.

Kolfilter till köksfläktar

En köksfläkt är en mycket enkel konstruktion. Den består nämligen i princip endast av själva fläktmekanismen, en lufttrumma och ett eller två filter. Funktionen är primärt att suga ut matos, men en köksfläkt kan även fungera som en kanal för frånluft för ventilation.

Det aktiva filtret i fläkten är normalt sett tillverkat av metall, polyester eller kol. Vilket material som används beror på hur fläkten är konstruerad och vilken funktion den har.

Kolfilter för recirkulerande fläktar

Många moderna köksfläktar av en kvalitet som är av genomsnitt eller något högre använder kolfilter. Kolfilter har många fördelar framför exempelvis filter i polyester eller metall. En fördel är att man sparar energi genom att använda kolfilter. Filtret verkar nämligen isolerande. Samtidigt som matoset transporteras bort, stannar den uppvärmda inomhusluften kvar i huset och man sparar på energikostnaderna.

En annan stor fördel är att kolfilter förbättrar inomhusluftens kvalitet och motverkar dålig lukt på ett bättre sätt än vad filter i andra material gör. Ett kolfilter innehåller nämligen aktivt kol, som är ett av de allra bästa ämnena för rening av både luft och vätskor. Aktivt kol är poröst och fångar därför enkelt upp partiklarna i matoset. Denna fördel är dock även en nackdel. Efter ett tag blir kolet ”mättat”, vilket innebär att filtrets funktion försämras. Man behöver dock sällan byta kolfilter mer än en gång per år.

Olika typer av kolfilter

Kolfilter är ingen homogen grupp av filter. Olika tillverkare tar fram olika utformningar. En sak som är dimensionerande för hur kolfiltret är utformat är naturligtvis själva fläktens storlek och utformning. Det är en fördel om kolfiltret kan göras så tjockt som möjligt. Det är också en fördel om filtret har en veckad kvalitet. Det är nämligen så att ju större yta som kan fånga upp matoset, och ju större total mängd aktivt kol, desto bättre.

Kolfilter – filter med aktivt kol

Kolfilter används i spisfläktar och köksfläktar. Ett kolfilter innehåller aktivt kol och absorber lukt när luft sugs genom filtret. Livslängden på kolfiltret är begränsad eftersom aktivt kol blir mättat efter ett tag, därför behöver man byta ut sitt filter köksfläkten med jämna mellanrum för att det ska fungera normalt.

Man ska använda ett kolfilter som klarar minst den utsugskapacitet fläkten har. Luftflödeskapaciteten mäts i kubikmeter per timme (m3/h). Har man en fläkt med en utsugskapacitet på 400m3/h, ska alltså kolfiltret ha luftflödeskapacitet på minst det värdet.